Er wordt nog wel eens gevraagd: “Wat gaat Klaas daar nu precies voor werk doen?” Ik hoop in dit bericht een antwoord te kunnen geven op deze vraag.

Veranderingen bij de Korowai
Voor mijn studie culturele antropologie heb ik voor mijn Master afstudeerscriptie onderzoek gedaan bij een stam in West-Papua (voorheen Irian Jaya). Mijn broer en schoonzus, Peter Jan en Maaike de Vries, werken daar als Bijbelvertalers. Op hun verzoek heb ik gekeken naar de manier waarop de Korowai mensen omgaan met de komst van buitenstaanders, zoals zendelingen, handelaars, overheidsmensen en toeristen. Mijn conclusie is dat de Korowai met weinig moeite deze buitenstaanders en hun dingen een plek geven in hun eigen wereldbeeld.

Dat betekent onder andere dat verandering aan de oppervlakte (zoals kleding dragen, in een dorp wonen, naar de kerk gaan) niet perse verandering aan de wortel toont. Dus Korowai kunnen van buiten wel heel erg veranderd lijken, maar wanneer het wereldbeeld daaronder niet mee verandert, zijn de veranderingen grotendeels oppervlakkig. Conclusies voor het werk van Peter Jan en Maaike: met betrekking tot veranderingen van het hart is een medium in de taal van het hart (de Bijbel in de Korowai-taal) van cruciaal belang; veranderingen aan de oppervlakte zeggen nog weinig over wereldbeeld veranderingen; probeer zoveel mogelijk van de wereld van de Korowai te begrijpen, leef je zoveel mogelijk in, laat je kennis door hen toetsen, laat mogelijke veranderingen door henzelf initiëren en onderhouden; als westerlingen kijk je ook met een bepaalde bril naar de wereld, wees daar bewust van en laat je corrigeren.

Klaas in Papua

Klaas in Papua

Adviserende rol
Met deze achtergrond zal ik het werk van Bijbelvertalers ondersteunen in Zuid Azië. Dat betekent dat ik op de lange duur inzetbaar zal zijn om lokale projecten te ondersteunen. Wanneer zij tegen bepaalde problemen aanlopen die met cultuurverschillen te maken hebben, kan ik mij in de situatie verdiepen en advies geven hoe ze er het best mee om kunnen gaan. Dit kan gaan om onverklaarbare conflict situaties, tot het proberen uit te vinden hoe een kernwoord als ‘genade’ of ‘vergeving’ in deze specifieke cultuur tot uiting komt, tot het helpen van jonge kerken om een cultureel eigen manier te vinden voor aanbidding, invulling van kerkdiensten, gebed, kerkstructuur, etc.

Taal en cultuur onderzoek
Voordat ik het bovenstaande goed kan uitvoeren zal ik enige ervaring op moeten doen. De eerste 2 jaar zal ik in ieder geval lid zijn van het sociolinguïstisch survey team. Dit team gaat onderzoek doen naar de vele taalgroepen in Zuid Azië waar nog weinig of niets van bekend is. De voorlopige planning is dat ik na taal- en cultuurstudie in 2011 een onderzoeksvoorstel ga schrijven voor het najaar. Dat onderzoek zal ik samen met een andere man en een stel gaan uitvoeren. We zullen onderzoeken welke talen en dialecten er worden gesproken in een bepaald gebied. We zullen vragen wat de mensen zelf vinden van mogelijke taalontwikkeling (het op schrift stellen en leren lezen en schrijven van hun eigen taal). Met de antwoorden kunnen we advies geven over nieuwe Bijbelvertaalprojecten. Ook zullen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan de overheid, de universiteit, NGO’s die in dat gebied werken. Om zo de algemene ontwikkeling van de mensen in dat gebied te bevorderen en de mogelijkheid van Bijbelvertaling te stimuleren.

Noodzakelijk
Ik hoop dat je nu beter snapt wat mijn taken zullen zijn binnen de organisatie en hoe belangrijk het is dat onderzoek gedaan wordt. Er zijn nog zoveel mensen onbekend met Jezus en zijn bevrijdende liefde. Het is aan ons als gemeente van Jezus om die mensen op te zoeken en de mogelijkheid te bieden om met Hem in relatie te komen. Hier in Nederland zijn we verwend. We kunnen elke goede boekhandel binnen gaan voor een Bijbel, we kunnen elke zondag een kerk binnen lopen voor gesprekken over hoe anderen hun geloof beleven, tik ‘wie is Jezus’ in op Google en je krijgt meer dan een miljoen hits (waarvan er een paar echt goed zijn hoor :)). Dit is een wereld van verschil in die gebieden waar de organisatie zich vooral voor inzet. Ze richt zich tot de marginale groepen, de minderheden die een stem nodig hebben. Ik bid dat er steeds meer mensen met ons mee willen bidden, leven en geven, om gehoor te geven aan die opdracht van Jezus!