JA, WE GAAN! Afgelopen week hebben we een gesprek gehad met de zendings organisatie. Het is nu duidelijk dat het goed gaat met de financiën en we kunnen nu de laatste dingen gaan regelen voor vertrek. Hoe bijzonder is dat?!

 

 

Grote groei ondersteuning!

Twee maanden geleden zagen Dineke en ik het niet echt gebeuren dat we alles rond zouden krijgen voor een vertrek per 1 maart. We hadden nog geen 40% aan de benodigde financiën. Toch hebben we ‘besloten’ deze datum na te streven. God is veel groter dan onze inzet en plannen en zorgen. Hij heeft ons echt gezegend. Wij zijn erg dankbaar voor zoveel mensen die ons al steunen. Die met ons meeleven, bidden en geven. Op dit moment zitten we op 85% van de begroting. En er zit groei in. Genoeg om te vertrouwen dat we 100% hebben wanneer we richting Zuid Azië gaan.

Gebed

We willen jullie allemaal oproepen om voor ons te blijven bidden. Voor ons en voor het werk dat we gaan doen. We voelen ons echt gedragen door gebed, vooral de afgelopen maanden. Maar we weten ook dat gebed nodig zal blijven. Vooral wanneer we ver weg zitten en aan het werk gaan. Wanneer je gebedspunten wilt ontvangen, kun je het formulier op deze site invullen (zie kopje Ondersteuning). Dineke en ik gaan voor een zendings organisatie werken. Dat betekent dat we ook met sterke oppositie te maken zullen krijgen. Vooral op geestelijk niveau. De duivel is het meest actief waar mensen tot geloof komen. Samen met jullie steun kunnen we aan de slag met de Grote Opdracht van Jezus aan de kerk.

Franciscaner zegening

We willen afsluiten met een gebed dat door Franciscaner monniken wordt gebruikt. Vooral de focus dat we met onze levens wel degelijk wat kunnen betekenen voor anderen spreekt ons erg aan. Onder de Engelstalige versie staat een Nederlandse versie.

May God bless you with discomfort
At easy answers, half-truths, and superficial relationships
So that you may live deep within your heart.

May God bless you with anger
At injustice, oppression, and exploitation of people,
So that you may work for injustice, freedom and peace.

May God bless you with tears
To shed for those who suffer pain, rejection, hunger and war,
So that you may reach out your hand to comfort them and
To turn their pain into joy.

And may God bless you with enough foolishness
To believe that you can make a difference in the world,
So that you can do what others claim cannot be done
To bring justice and kindness to all our children and the poor.

Nederlandse vertaling:

Moge God je zegenen met onrust
Over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties
Opdat je diep vanuit je hart mag leven.

Moge God je zegenen met boosheid
Over onrecht, onderdrukking, en uitbuiting van mensen,
Opdat je mag werken voor recht, vrijheid en vrede.

Moge God je zegenen met tranen
Voor diegenen die lijden onder pijn, afwijzing, honger en oorlog,
Opdat je de hand naar hen uitstrekt om hen te troosten en
Hun pijn te veranderen in blijdschap.

Moge God je zegenen met genoeg dwaasheid
Te geloven dat je een verschil kan maken in deze wereld,
Opdat je kan doen wat anderen voor onmogelijk houden
Het brengen van rechtvaardigheid en vriendelijkheid aan al onze kinderen en de armen.