‘Wanneer gaan jullie?’ is een vraag die we de laatste tijd regelmatig hebben gehoord. En nu kunnen we een datum noemen! 1 maart 2011 hopen we te vertrekken richting Zuid-Azie voor ons werk. Dit kan alleen wanneer een maand van te voren zeker is dat 100% van onze begroting toegezegd is voor het eerste jaar. We moeten namelijk een maand van te voren een toezegging tot vertrek aanvragen. Dit zal in de laatste week van januari dus gebeuren. Rond dezelfde tijd zal Dineke waarschijnlijk haar baan officieel opzeggen, zodat we 1 maart kunnen vertrekken.

65% is al toegezegd
Op dit moment is 60-65% van de begroting van het eerste jaar toegezegd. Hiervan is 10% door de Utrechtse Zendingsdeputaten toegezegd, 5% door Stichting de Paraplu, en de rest door structurele gevers (zoals vrienden, familie, gemeenteleden en anderen) en een paar kerken.
We zijn op verschillende manieren bezig om een relatie op te bouwen met onze achterban. Zo zijn we al bij een huiskring in onze kerk op bezoek geweest om te vertellen over onze plannen. Dit zullen we bij nog een aantal huiskringen doen. Zaterdag 29 januari hebben we weer een benefietactiviteit op de agenda; ‘Cupcakes versieren’ en ‘Werken met vilt’.  (Zie een eerdere blog. Je kunt je hiervoor opgeven via tfcdevries@gmail.com.) Verder hebben we contact gezocht met andere kerken. Hieruit zijn al een paar mooie uitnodigingen gekomen. Zelfs in het buitenland: we zijn uitgenodigd in de Belgische kerk van een vriendin, waar we een presentatie houden over ons werk.

Wat kan de achterban doen?
We merken dat God ons zegent en al op veel momenten onze zorgen voor de toekomst op zich neemt. We willen iedereen bedanken die al heeft toegezegd ons te steunen in ons werk. Dat is een grote bemoediging! We hebben er het volste vertrouwen in dat we de 100% op tijd hebben, zodat we 1 maart kunnen vertrekken. Hiervoor is nog wel wat nodig.
Als er nog 32 mensen ons met 20 euro per maand willen ondersteunen, kunnen we gaan! Help ons dit voor elkaar te krijgen, zodat we aan de slag kunnen met het noodzakelijke werk in Zuid-Azie.
Je kan je steentje bijdragen door
– te bidden (actuele gebedspunten krijg je via tfcdevries@gmail.com)
– ons uit te nodigen voor een presentatie in je kerk/huiskring
– het machtigingsformulier in te vullen

Bedankt voor jullie steun!