Henri Nouwen (The spirituality of fund-raising 2004) heeft een inspirende visie op het vragen van financiële steun voor missionair werk.
Ik las een boek van hem hierover en deel dat graag met jullie. Aan de hand van een paar citaten zal ik uitleggen wat voor Dineke en mij steeds meer realiteit aan het worden is. Helaas zijn de citaten in het Engels. Henri Nouwen noemt ‘fund-raising’, het vragen van giften, een vorm van ‘ministry’, bediening. Met bediening wordt een activiteit bedoeld waarmee een christen zijn/haar geloof uit en bekend maakt aan anderen.

“From the perspective of the gospel, fund-raising is not a response to a crisis. Fund-raising is, first and foremost, a form of ministry. It is a way of announcing our vision and inviting other people into our mission. Vision and mission are so central to the life of God’s people that without vision we perish and without mission we lose our way (Prov. 29:18;2 Kings 21:1-9). Vision brings together needs and resources to meet those needs (Acts 9:1-19). Vision also shows us new directions and opportunities for our mission (Acts 16:9-10). Vision gives us courage to speak when we might want to remain silent (Acts 18:9).”

Nouwen zegt hier dat het vragen om giften op zich al een activiteit is waarbij we onze visie en missie delen met anderen. Het stelt de toehoorders de vraag of zij willen meedoen en delen in visie en missie. Nouwen gaat verder:

“Fund-raising is proclaiming what we believe in such a way that we offer other people an opportunity to participate with us in our vision and mission. Fund-raising is precisely the opposite of begging. When we seek to raise funds we are not saying, “Please, could you help us out because lately it’s been hard.” Rather, we are declaring, “We have a vision that is amazing and exciting. We are inviting you to invest yourself through the resources that God has given you – your energy, your prayers, and your money – in this work to which God has called us.” Our invitation is clear and confident because we trust that our vision and mission are like “trees planted by streams of water, which yield their fruit in its season, and their leaves do not wither” (Ps. 1:3).

De missie is voor ons allemaal! We willen allemaal deel hebben aan de grote opdracht om mensen te bereiken met het evangelie. Graag willen wij onze visie daarop delen met jullie. En we nodigen jullie uit met ons mee te doen, te bidden en te geven. Op giften leven leert ons dat alles wat we bezitten, niet van ons is, maar van Hem, die ons zegent. Zo kunnen we met ons allen het zelfde doel nastreven, ieder op zijn manier, met de talenten die hem/haar geschonken zijn. Deze kijk op leven op giften geeft Dineke en mij rust om in alle vrijheid jullie uit te nodigen om samen dit avontuur aan te gaan. Het laatste citaat van Nouwen wijst erop dat het geven van giften meer is dan Dineke en mij in ons levensonderhoud voorzien. We willen heel graag dat mensen met blijdschap geven, dat ze zelf enthousiast worden over de visie en daarmee ook dichter bij God komen.

“In fund-raising as ministry we are inviting people into a new way of relating to their resources. By giving people a spiritual vision, we want to experience that they will in fact benefit by making resources available to us. We truly believe that if their gift is good only for us who receive, it is not fund-raising in the spiritual sense. Fund-raising from the point of view of the gospel says to people: “I will take your money and invest it in this vision only if it is good for your spiritual journey, only if it is good for your spiritual health.” In other words, we are calling them to an experience of conversion: “You won’t become poorer, you will become richer by giving.” We can confidently declare with the Apostle Paul: “You will be enriched in every way for your great generosity…” (2 Cor.9:11).”

Over onze visie en missie kunnen jullie lezen op deze blog en in onze nieuwsbrieven. Laat het ons weten als je onze nieuwsbrief digitaal wil ontvangen. En spreek ons vooral aan als je meer wilt weten en interesse hebt!

Klaas