Hoe weet je of iemand christen is? Maakt het uit voor dit leven nu of iemand christen is of niet?

In het land waar wij nu leven en werken moet deze tweede vraag met een overduidelijke ‘ja’ beantwoord worden. Op dit moment is er sprake van dat er een wet aangenomen gaat worden die ‘proselytizing’ of evangelisatie verbiedt. Wat het mogelijk praktisch kan inhouden is dit: iedereen die van religie verandert kan vervolgd worden. En iedereen die zo’n religie verandering heeft veroorzaakt ook. Dit betekent dat de christenen in dit land niet-christelijke vrienden niet kunnen uitnodigen voor een bijbelstudie of een kerkdienst. Het maakt dus inderdaad heel erg uit of je christen bent of niet. Als christen is het heel moeilijk om niet te vertellen over jouw hoop en over de genade die jou is geschonken door Jezus. Binnenkort kan de vrijheid om hier over te vertellen en dat met anderen te delen verdwenen zijn.

 

Wat zijn wij gezegend (of misschien wel verwend) dat we zonder zorgen onze grootste hoop kunnen delen met mensen om ons heen in Nederland. Wat een belangrijke vrijheid. Een vrijheid die ook in NL zelf niet helemaal meer vanzelfsprekend begint te lijken. Een vrijheid die voor alle religies zou moeten gelden, niet alleen in geval van christenen.

Ik ben een boek aan het lezen van N.T. Wright, genaamd ‘After you believe. Why Christian Character Matters’. In dit boek laat de schrijver zien wat het betekent om christen te zijn. Veel christenen zijn onder te verdelen in 2 uitspraken: ‘Het maakt niet uit wat je doet, want God heeft je lief en zijn genade is groot genoeg.’ en ‘Het maakt heel veel uit wat je doet, want God heeft zijn regels en wetten gegeven, zodat we weten wat we moeten doen. Jezus laat zien hoe het moet en wij moeten steeds meer op Hem lijken, door dezelfde dingen te doen.’ Wright zegt dat beide uitspraken gedeeltelijk waar zijn. Wat heeft Jezus gedaan dat zo uniek is in onze wereld en de menselijke geschiedenis? Hij heeft Gods koninkrijk laten doorbreken. En Hij zegt: Volg mij, en Gods koninkrijk zal zichtbaar worden in en door jou.

afteryoubelieve

Antwoord op de eerste vraag zou dus kunnen zijn: Gods koninkrijk zal zichtbaar worden in en door jou. Wat betekent dit? Wright zegt dat je als christen het doel van je leven kent, namelijk uiteindelijk naar Gods beeld in zijn koninkrijk leven en heersen. Zijn koninkrijk komt in haar geheel wanneer Jezus terug komt en alles recht maakt. Maar zijn koninkrijk is ook nu al aanwezig en wordt zichtbaar overal waar God en zijn Geest werken. Als christenen kennen we ons doel en zien we dat doel ook nu al echt worden om ons heen. Om nu al vast te oefenen en te wennen aan onze taak als koningen in Gods koninkrijk tilt Jezus een tipje van de sluier omhoog. Lees bijvoorbeeld Mattheus 5, de zogenaamde zaligsprekingen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

 

Jezus spoort ons aan om hem te volgen en wil dat we ons realiseren dat we dan actief bezig gaan om zijn koninkrijk te representeren. Dat betekent dat we meer en meer eigenschappen gaan ontwikkelen die tegendraads zijn. Die tegen de grote stroom van de wereld ingaan. Eigenschappen als nederigheid, zachtmoedigheid, vredestichters, rechtvaardigheid zullen kenmerkend worden voor christenen. En achter al deze eigenschappen ligt het allesomvattende woord LIEFDE. Liefde is het grootste en belangrijkste kenmerk van christenen. Dat is het fundament waaruit we keuzes maken. En dan niet de emotionele, gevoels betekenis van dit woord. Maar de zelf opofferende betekenis die Jezus duidelijk heeft gemaakt door zijn lijden en dood aan het kruis.

Wrigth schrijft over Gods koninkrijk -hier en nu- naar aanleiding van de apostol Paulus: “Paul, innocent of the modern phenomenon of jet lag, nevertheless expresses something similar here. He is like someone taking off just as dawn is breaking and flying rapidly westward, catching up with the end of the night and arriving in the new country in time to experience dawn all over again. His body and mind know it’s already daytime, while the world around him is still waiting for the dawn to break. That is the picture of the Christian, living in the new day of God’s kingdom -a kingdom launched by Jesus- while the rest of the world is still turning over in bed. Paul’s vision of Christian virtue, centered here as elsewhere on faith, hope, and love, is all about developing the habits of the daytime heart in a world still full of darkness.”