Het is bijna zover. Ik (Klaas) zal komende zondagochtend vetrekken naar Maleisië voor een conferentie van 2 weken. De conferentie heet ‘ILAC’. Dat staat voor International Language Assessment Conference. ‘Language Assessment’ is het soort onderzoek wat ik zal doen in Zuid Azië. De komende twee weken zullen er leden van onze organisatie over de hele wereld bij elkaar komen die ervaring hebben in dit soort onderzoek. Zo hopen we veel van elkaar te kunnen leren en een mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten. Voor mij is het erg bijzonder, omdat ik daar de rest van mijn survey-team zal ontmoeten. De coördinator heb ik al eerder ontmoet. Dus komende maandagavond komen we als team voor het eerst bij elkaar. Waarschijnlijk zal ik veel te maken hebben met dit groepje mensen de komende jaren. Helaas kan Dineke niet mee. Inhoudelijk hoeft dat ook niet, maar wat betreft het ontmoeten van mijn teamleden enzo zou het mooi zijn geweest. Maar dat komt dan nog wel.

Waarom is het belangrijk dat ik aanwezig ben op deze conferentie? Er zullen steeds twee soorten workshops gegeven worden; een voor ervaren mensen en een voor beginners. Er schijnen nogal wat ‘groentjes’ aanwezig te zullen zijn. Waaronder ikzelf natuurlijk. Dit is heel mooi, want hierdoor is er veel inhoudelijks te volgen. We zullen aan de ene kant veel praktische zaken leren/oefenen. Nieuwe software waar we onderzoeksgegevens mee kunnen archiveren en analyseren. Aan de andere kant zullen er ook ethische zaken worden behandeld en meer management zaken. Hoe ga je om met alle verschillende partners waar je mee samen gaat werken? Bijvoorbeeld de universiteit, ministerie van onderwijs en ontwikkeling, NGO’s die in het onderzoeksgebied willen werken of al werken, INGO’s (zoals de VN, World Vision) die veel invloed hebben op beleid en dergelijke.

Het overkoepelende thema van de conferentie zou kunnen zijn: hoe verandert survey werk mee met de snelle veranderingen van de maatschappij? Hierin speelt ook Vision 2025 in mee. Dit is een visie die de organisatie heeft opgesteld net voor de eeuwwisseling. In het kort wordt er in de visie gezegd dat de organisatie er naar streeft dat in het jaar 2025 in alle taalgroepen, die dat nodig hebben, een Bijbelvertaalproject is gestart. Om dit te realiseren is de organisatie bezig met grote veranderingen. Er wordt geprobeerd meer in (taal)clusters te werken, en zo meer efficiëntie te hebben. Maar er zitten veel haken en ogen aan deze nieuwe manier van werken. Ik hoop hier iets meer over te kunnen melden als ik terug ben.

Het survey werk ligt aan de basis van Bijbelvertaalwerk. Zonder goed (voor)onderzoek kan het goed zijn dat er soms jarenlang gewerkt wordt aan een project, dat later slechts minimale relevantie heeft voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld wanneer een dialect gekozen is dat wel door veel mensen wordt gesproken, maar erg weinig status geniet. Dan kan het zo zijn dat de mensen Gods woorden niet zo serieus nemen. Ook is het belangrijk tijdens het proces van een vertaalproject te blijven onderzoeken of zaken veranderd zijn. Want alles is steeds in beweging en verandering. Het is goed om je methodes en beleid aan te passen aan de situatie en context. Ik zal als antropoloog helpen om het onderzoek goed te doen en rekening te houden met complexe situaties.

Klik hier voor meer uitleg over de betekenis van Vision 2025. En kijk hier voor een promo filmpje (in het Engels) van de organisatie over vision 2025.