Een van de moeilijkste en leukste taken voor mij als antropoloog is het uit leggen aan collega’s waarom antropologie belangrijk en relevant is voor het Bijbelvertaal werk.

Dat antropologie niet alleen een ‘leuke’ studie is om te doen, zodat je lekker naar het buitenland kan. Of dat antropologen alleen een cultuur beschrijven en het daarbij laten. Ik zal laten zien dat antropologie van wezenlijk belang is voor hoe je met mensen van andere culturen omgaat, maar het zal ook helpen om een kritisch beeld te geven van de cultuur waar we zelf uit komen. En niet als laatste de kerk en christelijke cultuur waar we uit komen en in zitten. Zo hoop ik een brug te gaan vormen tussen mensen van totaal verschillende achtergronden, culturen en wereldbeelden.

Ā 

Hieronder een leuke cartoon die veel zegt over antropologen en het beeld van antropologen šŸ™‚

antro cartoon

Ā