Hier is een citaat uit de niewsbrief van mijn Japanse collega. Zij zit samen met mij en een andere vrouw (uit HongKong) in het Ethno Arts team. Als team stimuleren we lokale gelovigen en kerken om gebruik te maken van hun eigen culturele vormen om de Bijbel te begrijpen en God te loven en te dienen. Eerst het originele Engels, daarna mijn Nederlandse vertaling.

‘Around 20 years ago, the church and Christians among the L people group living in the eastern mountainous area met harsh persecution. In 2001, village people attacked the church and burnt all the New Testaments translated into their language. Some young people in the church lost their teeth because they were beaten badly. After a while, Mr. J was guided by God to compose songs in their language. He recalled his experiences. “We started to create a song in our own language. Christian songs became popular among non-believers. People started to cry in our church because that is their own melody. That is their culture. They found God and the message of God in their melody.”’

Bijbel in eigen taal

Bijbel in eigen taal

‘Zo’n 20 jaar geleden kregen Christenen onder de L bevolking, die in de bergen in het Oosten leven, te maken met zware vervolging. In 2001 werd hun kerk aangevallen door dorpelingen en werden alle Nieuwe Testamenten in hun eigen taal verbrand. Een paar jonge mensen waren zo erg in elkaar geslagen dat ze hun tanden misten. Na een tijdje werd Mr J geleid door God om geestelijke liederen te schrijven in hun eigen taal. Hij herinnert zich deze ervaring alsvolgt: “We begonnen een lied te maken in onze eigen taal. Christelijke liederen werden populair onder niet-christenen. Mensen begonnen te huilen in onze kerk omdat dit hun eigen melodie is. Dit is hun cultuur. Ze vonden God en het evangelie van God in hun eigen melodie.”‘