Vier weken geleden zijn we weer in Zuid-Azië aangekomen. Ik (Klaas) ben na aankomst snel weer gaan werken op kantoor. Op de foto hierboven is Maya op bezoek bij haar papa op het werk.

Ik ben bezig met het verslag schrijven van het onderzoekswerk wat ik vorig jaar heb gedaan. Hieronder laat ik een voorbeeld zien van waar ik mee bezig ben. Ik heb in 7 verschillende dorpjes woordenlijsten afgenomen. In elk dorp heb ik voor 212 verschillende woorden gevraagd hoe zij dat zeggen in hun eigen taal. Deze heb ik dan in fonetisch schrift opgeschreven. Daarna op kantoor alles ingevoerd in een programma. Hieronder een voorbeeld van het woord ‘grote rivier’.

grote rivier

grote rivier

In de eerste kolom staan de namen van de 7 dorpen. Daarnaast staat het woord voor ‘grote rivier’ in fonetisch schrift. Voor elk van de 212 woorden moet ik de 7 vormen van de dorpen onder elkaar zetten en met elkaar vergelijken. In de kolom ‘grouping’ maak ik een besluit welke woorden ‘hetzelfde’ zijn en welke verschillend. Als ze hetzelfde zijn krijgen ze hetzelfde nummer. De woorden van dorp 1 en dorp 5 verschillen met de anderen, die voldoende op elkaar lijken om als hetzelfde woord gezien te worden.

Op deze manier komt er aan het eind van de analyse een percentage uit dat zegt hoeveel de dialecten van de 7 dorpen gelijk zijn. Daarmee kunnen we aangeven of er misschien sprake is van verschillende talen, of dat de 7 dorpen dialecten spreken van dezelfde taal.

In het voorbeeld hieronder kun je zien hoe verschillend het woord voor ‘verschillend/anders’ is in de 7 dorpen. 6 verschillende woorden om hetzelfde uit te drukken. Dit is wel een uitzondering in mijn onderzoek. De meeste woorden lijken erg op elkaar.

Aan de hand van deze analyse en andere methodes zal ik advies geven aan de universiteit, ontwikkelingsorganisaties en christelijke organisaties over welk dialect het best wordt verstaan door de meeste mensen, zodat op dat dialect taalontwikkeling gebaseerd kan worden.

anders-verschillend

anders-verschillend