Hoe langer we hier werken, hoe meer we ons werk met diepgang kunnen doen, en hoe meer plezier we in ons werk hebben! Dat herkennen jullie vast ook wel van je eigen baan. Hieronder beschrijven we twee ontwikkelingen in ons werk. Klaas vanuit zijn werk rond Cross Culturele Communicatie en Monitoring en Evaluatie, en Dineke vanuit haar Member Care werk.

Klaas: De laatste tijd heb ik onze lokale collega’s (Bijbelvertalers) getraind om evaluatiemethoden te gebruiken. Bij één zo’n methode worden deelnemers gevraagd om aan hun team over de meest betekenisvolle gebeurtenis of verandering van de afgelopen tijd te vertellen. Daarna werd door het hele team uit alle verhalen het meest belangrijke verhaal gekozen. Hierdoor denkt iedereen na over wat ze belangrijk vinden aan een project of workshop. Maar ze besluiten ook als team welke waarden ze als groep het meest cruciaal vinden. Dat geeft onze organisatie weer waardevolle informatie over wat lokale bijbelvertalers als belangrijk zien/ervaren. En het levert verhalen op over de impact van ons werk.

Eén jonge vrouw zei: “Deze werkvorm heeft mij echt geholpen te zien hoe we allemaal kinderen van God zijn, en mooi op onze eigen manier. Ook al komen we uit heel verschillende culturen en hebben we normaal weinig met elkaar te maken. We hebben veel van elkaar geleerd en ik heb veel meer bewondering en interesse gekregen in de levens van de andere Bijbelvertalers. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde opdracht gekregen om elkaar lief te hebben en daar krijgen we nu heel speciaal de kans voor.”

Dineke: De afgelopen maanden werkte ik aan een essay over hoe member care het beste gedaan kan worden in een organisatie. Ik las stapels artikelen en boeken – super interessant en waardevol om zo meer te weten over de best practice van je werk! Sinds ik dit werk doe heb ik al veel nagedacht over dit onderwerp. Het idee dat voor mij vooral bevestigd werd in de literatuur is dat een gezonde organisatiecultuur ruimte geeft voor zorg voor elkaar en ruimte voor individuele bevestiging en ontwikkeling van leden.
Klaas (als culturele adviseur) en ik (als member care) hebben dit idee verwerkt in de gebedsvergaderingen die wij met collega’s hebben.

Met onze organisatie komen we 2 keer per maand allemaal bij elkaar om voor elkaar te bidden. Normaal deed iemand een overdenking en daarna deelden we gebedspunten. Wij hebben daar nu 2 onderdelen aan toegevoegd: ‘life story’ en ‘culture sharing’. Elke vergadering vertelt één collega zijn levensverhaal en een andere collega vertelt over zijn cultuur. (Op de foto hierboven vertelt een collega over de cultuur van de staat Californië.) Het is erg leuk en vaak verassend om daarnaar te luisteren! We hebben zo’n diverse, internationale groep collega’s. Door elkaars verhalen te horen kennen we elkaar beter en begrijpen we elkaar beter – wat er weer voor zorgt dat we met meer plezier kunnen samenwerken.