Wat hebben de ‘King of pop’ en het koninkrijk van God met elkaar te maken? Tijdens de voorbereiding van onze bijbelstudie over Jakobus 1:19-27 kwamen voor mij deze twee heel dicht bij elkaar. Als je wilt weten hoe l’Abri me heeft geholpen Michael Jackson en Gods koninkrijk te verbinden, lees dan verder.

L’Abri is een internationale organisatie die ook in Utrecht en Eck en Wiel in Nederland zit. Dit is hun doel volgend de website: Ons werk bestaat uit het organiseren van thema weekenden, lezingen en filmavonden. Daarnaast kunnen ook mensen voor kortere of langere tijd bij ons in Eck en Wiel verblijven. Of je nu drie maanden, drie dagen of drie uur bij ons door kan brengen, je bent altijd welkom! Dineke en ik hebben heel wat filmavonden in Utrecht meegemaakt en ook een paar mooie weekenden in Eck en Wiel.

labri Utrecht

l’Abri Utrecht

labri werkers

l’Abri werkers

Bij l’Abri heb ik geleerd om de wereld niet op te delen in twee kampen: christelijk en niet-christelijk. Eén van de belangrijkste elementen wat zij uitdragen is het zien van Gods werk, zijn koninkrijk, het werk van Gods Geest in de wereld. Gods Geest geeft leven en creativiteit, en Hij gebruikt daar absoluut niet alleen christenen voor. (Zoals de heidense profeet Bileam die een zegen geeft over het volk Israel)

Het bijbelgedeelte (Jakobus1:19-27) gaat over dat we niet zo snel moeten spreken en beter moeten luisteren. En niet alleen horen, maar ook doen. Daarbij gebruikt Jakobus het beeld van een man die in de spiegel kijkt, wegloopt en meteen is vergeten wat hij in de spiegel zag. Hij zegt daarmee dat we niet alleen moeten horen wat God ons te vertellen heeft (door Jezus) maar het dan ook daadwerkelijk ons leven moet laten veranderen en onze daden dat moeten laten zien. Hij eindigt heel praktisch: Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Dus: mensen in nood bijstaan en opletten dat je niet door de wereld om je heen de verkeerde kant wordt opgeduwd.

spiegel

Michael Jackson had een hit in 1988, genaamd ‘Man in the Mirror’. Luisterend naar de tekst zijn er veel overeenkomsten te vinden met die versen in de bijbel. Jakobus spreekt over Gods koninkrijk die hier en nu is, en dat ons nu, op dit moment, doet veranderen. We kunnen niet Gods boodschap horen, onbewogen blijven en dan niet veranderen. Dan heb je niet goed geluisterd. Jackson zingt:

httpv://www.youtube.com/watch?v=5Q7DzFDLU44

The kids in the streets with not enough to eat – I’ve been a victim of a selfish kind of love – a widow deeply scarred – there are some with no home, not a nickel to loan – I’m starting with the man in the mirror, I’m asking him to change his ways. NO MESSAGE COULD HAVE BEEN ANY CLEARER: If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change!