In mijn nieuwe rol als Scripture Impact facilitator, zal ik leiding gaan geven aan een divers team, dat zich inzet om het gebruik van de Bijbel te stimuleren in de lokale kerken. Traditioneel zijn wij als organisatie experts in het onderzoeken van de lokale taal en cultuur, het ontdekken van de taalstructuur, het ontwikkelen van een schrijfsysteem, het opzetten van alfabetiseringsprojecten, en nog veel meer.

Wat we moeilijk hebben gevonden is het stimuleren van het gebruik van lokale vertalingen door de kerken en christenen. Het team dat ik ga leiden helpt lokale vertalers en kerken om gebruik te maken van de Bijbel in hun eigen taal.

Dat doen ze door vertalingen in audioproducten om te zetten en die zo veel mogelijk te verspreiden; door christenen te helpen om psalmen en geestelijke liederen te schrijven en te componeren om te gebruiken in hun diensten; door bijbelstudiemateriaal te ontwikkelen in hun eigen taal; of door lokale kunstvormen in te zetten om het evangelie te communiceren.

Een onderdeel van mijn rol zijn om de juiste mensen en organisaties bij elkaar te zetten. Er zijn veel organisaties en kerken met goede ideeën en initiatieven, maar er wordt weinig gekeken naar het hele plaatje. Daar zal ik hopelijk wat verandering in kunnen brengen.