Vorige week heb ik een workshop geleid voor een groep van 22 lokale collega’s aan de andere kant van de stad. Met mijn lange broek aan (het was veel te warm eigenlijk) en nette blouse ging ik op zoek naar een taxi. Ik wilde graag een taxi chauffeur die de andere kant van de stad goed kent, zodat we een eerlijke prijs konden afspreken. Die was gelukkig snel gevonden. Na ongeveer een uur door veel verkeer en stof komen we in de buurt van onze bestemming. Ik bel mijn Amerikaanse collega op die ons de laatste 5 minuten helpt om bij zijn huis te komen. Hij woont in een wijk waar verder geen buitenlanders wonen. Daar stuurt hij 8 teams aan die Bijbelverhalen vertalen naar hun eigen taal, om die verhalen ook meteen te kunnen delen/vertellen in hun eigen dorp.

Workshop

Workshop

Aangekomen schuif ik aan bij mijn collega en zijn Indiase vrouw en dochtertje voor het middag eten. Na het eten is het tijd om de workshop te geven. Ik ga naar beneden en zet mijn laptop klaar in een klein kamertje. Er is geen beamer helaas. Het kamertje vult zich snel met 22 mannen en vrouwen vanuit verschillende hoeken van het land. Eén van hun helpt mij met vertalen. Ik leg uit wie ik ben en wat het doel is van deze workshop. Namelijk: te leren wat cultuur is en wat wereldbeeld (worldview) is, en waarom kennis hierover belangrijk is voor hun werk. We kijken een filmpje van Sinterklaas die aankomt in Nederland.

Sint

Sint

Een ander filmpje laat een lokale dans zien. We bespreken de verschillen in cultuur die spreken uit beide filmpjes. Iedereen geeft voorbeelden van hun eigen cultuur. We discussiëren over de christelijke cultuur.

kinder-doop of volwassen-doop

kinder-doop of volwassenendoop?

We lezen Handelingen 15:1-21 om te zien hoe de eerste leden van de Weg omgingen met cultuur en geloof. “Enkele gelovigen die tot de partij van de farizeeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden.

Worldview Pharisees

Worldview Christian Pharisees

Petrus reageert: “Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.

Worldview Gentiles

Worldview Christian Gentiles

Dit voorbeeld uit de Bijbel is erg relevant voor ons leven nu. Het is erg belangrijk om na te gaan welke aspecten van ons Christen-zijn daadwerkelijk van ons gevraagd worden door God (universeel) en welke aspecten verschillend ingevuld (cultureel) kunnen worden. De participanten zijn terug gegaan naar hun dorpen om de vertaalde en opgenomen Bijbelverhalen te laten horen en te vertellen. De manier waarop ze deze verhalen met hun familie en dorpsgenoten delen is belangrijk. De manier waarop deze verhalen relevant kunnen worden in hun leven is belangrijk. Deze workshop helpt hun een start te maken met het begrijpen van welke aspecten van de Bijbelverhalen cultureel zijn en welke aspecten een universele boodschap vertellen.