De eerste vraag vanuit onze achterban  waar we een blog over schrijven is: “Doordat je de hele dag in een christelijk omgeving leeft zijn jullie dan de hele dag blij? 😉 Hoe ga je om met momenten van twijfel?

De vraag is wel met een knipoog geschreven, maar raakt denk ik (Klaas) wel iets aan wat veel mensen denken (namelijk als zendelingen zul je wel weinig met twijfel zitten en ben je altijd ‘in de Heer’). Zijn we de hele dag blij? Nee. Zelfs niet nu we binnen een christelijke omgeving werken en leven. Twijfel hebben we zeker. Maar de vraag is wat voor soort twijfel.

Het gevaar van christelijk werk of een christelijke omgeving is dat je juist dat deel van je identiteit meer als een gegeven aanneemt.  En daardoor besteed je er misschien minder aandacht aan. Zowel Dineke als ik moeten elke keer weer bewust kiezen om dagelijks de bijbel te lezen en te bidden, dat gaat niet vanzelf. We hebben het vaak over de waarde van de bijbel, maar dat betekent niet dat het ons gemakkelijk afgaat om de bijbel te openen en te luisteren naar wat God ons wil zeggen.

En twijfel hebben we ook genoeg. Misschien niet zo zeer twijfel over wie God is en hoeveel Hij van ons houdt, maar wel over of we onze talenten op een goede manier inzetten. Soms twijfelen we of het goed is voor Maya om hier op te groeien in plaats van in Nederland, dichtbij familie en vrienden. We hebben niet veel getwijfeld over de waarde van het werk dat we hier doen, misschien wel onze rol binnen onze organisatie.

De foto van deze blog nam Dineke op een moment dat ik bijzonder in de Heer was :), op de jaarlijkse gebedsdag van onze organisatie. Maya en ik kwamen even op bezoek toen Dineke die dag leidde.

Ten slotte: waar je ook woont of werkt, Jezus zei: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.’ Mat 16:24 Waar je ook bent, wat je ook doet.