Komend weekend gaan we als team naar een hotel aan de rand van de stad. Daar zullen we stil staan bij wat we de afgelopen jaren als een team hebben kunnen doen. We zullen afscheid nemen van een collega die terug gaat naar Canada. En we gaan ook vieren dat ik mijn rapport heb kunnen afronden en publiceren.

Voorkant Rapport

Voorkant Rapport

De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan in een zeer geïsoleerd gebied hier in Zuid-Azië. Daarvoor ben ik 2 keer 3 weken op pad geweest en heel veel data verzameld. Ik heb interviews gedaan, verhaal testjes afgenomen, woordenlijsten verzameld, en nog veel meer.

onderweg

onderweg

Met al die informatie ben ik aan de slag gegaan op ons kantoor. Uiteindelijk is dit rapport eruit tevoorschijn gekomen. Vorig jaar heb ik over dit onderzoek gepresenteerd op de nationale  linguïstische conferentie.

presentatie conferentie

presentatie conferentie

Dit onderzoek werd aangevraagd door collega’s die in dit gebied willen werken. Ze willen graag de lokale mensen kunnen vertellen over het evangelie in hun eigen taal en dialect. Met behulp van de conclusies van dit onderzoek is ondertussen een lokale collega begonnen met het vertellen van Bijbelverhalen in één van de lokale dialecten. En mensen reageren positief. Op termijn zal er ook gestart worden met het ontwikkelen van een alfabet, en hopen we dat kinderen op school les gaan krijgen in hun eigen taal, zodat ze niet te snel uit het onderwijs stappen.

Tijdens onze tweede onderzoeksreis werden we in één van de dorpen welkom geheten bij mensen die onze gids kende van een vorig bezoek. Toen we diezelfde avond uitlegden wat we hier kwamen doen, ontstond er een voelbare spanning. Terwijl wij op het dak onze slaapplaatsen klaar maakten, werd er luid gediscussieerd door de aanwezigen een verdieping lager waar een hele groep mannen bij elkaar waren gekomen rond het vuur.

discussie bij het vuur

discussie bij het vuur

Het jonge stel dat ons gastvrijheid had aangeboden heeft de rest kunnen overtuigen ons te helpen met het verzamelen van gegevens. De man van het stel was zelf nog maar een paar jaar weer terug in zijn geboortedorp. Daarvoor was hij jarenlang in het buitenland, gevlucht vanwege de burgeroorlog die hier tot 2006 heeft gewoed. Hij wilde niet gerecruteerd worden door de rebellen, en geforceerd worden om gruwelheden uit te voeren. En juist deze man reageert nu belangstellend op het evangelie dat hij voor het eerst hoort. Belangrijk is dat hij het hoort in zijn eigen taal, zodat hij ook echt kan begrijpen wie Jezus is.

Verhalen vertellen met de microfoon

Verhalen vertellen met de microfoon

Bidden jullie mee dat dit rapport en het werk dat al begonnen is vrucht zal dragen? En dat binnenkort mensen van deze groep mogen weten wie Jezus is?