Tot recent was het zendingsveld relatief simpel en wisten we duidelijk te vertellen wat onze missie was. Eerder konden we de missie samenvatten als volgt: “Ga naar deze mensen, die deze taal spreken. Leer die taal en hun cultuur, leef met deze mensen, getuig van Gods evangelie. En vertaal Gods Woord in de lokale taal, leer ze hun eigen taal lezen en schrijven, en ondersteun zo de lokale kerk, zodat ze kan groeien en bloeien.” Voor een simpele missie, nog best ingewikkeld. Ondertussen is de globale context sterk veranderd.

Nu leven we in een wereld van zeer snelle maatschappelijke veranderingen, waarin onze missie een minder duidelijke positie weet te nemen.

De kerk in het niet-Westen is groter aan het worden dan de kerk in het Westen. Lokale gemeenschappen kunnen vaak meerdere talen spreken, en hebben toegang tot meer en meer organisaties die hun ontwikkeling op het oog hebben. Zendelingen zijn niet meer diegenen die al het werk lokaal doen, ze worden adviseurs voor lokale gelovigen om het werk zelf uit te voeren. Om met deze complexiteit om te kunnen gaan en nieuwe wegen in te slaan, is het belangrijk om te leren hoe we kunnen reageren op deze complexiteit.

Dit filmpje over het Cynefin Framework helpt mij in mijn Monitoring & Evaluation werk (waarin ik collega’s ondersteun in evalueren van en strategie bepalen voor hun werk).