Van de goedheiligman heb ik een fantastisch kado gekregen, namelijk het meest recente boek van Reinier Sonneveld. In dit boek legt Reinier uit waarom Jezus aan het Kruis sterft en wat dat tot gevolg heeft.
In deze blog wil ik één citaat van hem delen. Ik hoop een volgende keer meer te delen over waarom de ideeën in dit boek zo belangrijk zijn, fundamenteel over wat het Goede Nieuws is dat we willen delen.

Als je dit boek leest en het interessant vindt, misschien wil je dan ook wel naar de studiedag komen in Kampen op 8 maart 2019, waarop naar aanleiding van dit boek een mooi programma is vastgesteld. Kijk op de website van WeetWatJeGelooft.

Ik begon dit boek met hoe Jezus zelf zijn missie samenvatte: “Let op, Gods langverwachte koninkrijk is nu bijna aangebroken – gedraag je daarnaar.” Het beeld is, helemaal in lijn met eerdere Joodse heilige geschriften, dat er een rebel aan de macht is en Jezus nu de rechtmatige troonpretendent komt kronen, God zelf. Dat lukt, zo blijkt, God “heeft over de machten en krachten getriomfeerd” om hen “de wijsheid van God in al haar schakeringen” te tonen. En de Bijbel sluit af met een toekomstvisioen over een herstelde aarde, die God als zijn paleis betrekt en de mensen daar “zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid”.

De cirkel is rond. Onze taak was als gouverneurs op te treden, we rebelleerden, maar Jezus herstelde de monarchie en we kregen een nieuwe kans om onze functie waardig te vervullen. Want God delegeert zijn verantwoordelijkheden aan ons, we hebben eeuwig een eigen rol. Een door en door politieke rol. Mensen zijn politiek. Het eerste wat de Bijbel tegen mensen zegt is: “…breng [de aarde] onder je gezag… heers…” en die macht en invloed hebben we “…om te bewerken en te waken”, alles tot bloei te brengen.

Politiek is daarmee een creatieve, vruchtbare activiteit. Macht is niet vies. Het gaat pas mis als we de hiërarchie omdraaien, als we onszelf tot god verklaren en niet meer het ‘hogere goed’ dienen.” (Pag 72-73)

Hier een filmpje van Reinier: Dit geloven christenen (het vergeten evangelie)