Na twee maanden in Zuid-Azië zijn we afgelopen week weer in Nederland terug gekomen. In die maanden was Klaas aan het werk, ontmoetten we collega’s en vrienden en hebben we ons appartement uitgeruimd. Het was een enorm rijke tijd: het dagelijks leven daar is leven in een geconcentreerde vorm. Vriendschappen zijn sterk, want je hebt elkaar nodig. Gesprekken zijn diep, want je bent nú in dezelfde plek en dezelfde tijdzone, dus je gebruikt je waardevolle tijd samen goed. Werk is werk, ook de saaie of doodgewone taken, maar je doet het voor een doel waar je in gelooft, en die zinvolheid geeft voldoening. Overal om je heen is religie, en dat bepaalt je bij je God, net zoals alle extra risico’s (voedselvergiftiging, mogelijke aardbevingen, chaotisch verkeer, etc) dat doen.

Hier twee fotootjes uit life in South-Asia die wat van die ‘alledaagse’, alomtegenwoordige religie laten zien.

img_20180625_120151713

Deze mega wietplant stond bij ons in de tuin. Onze hinduïstische huisbazin gebruikt de blaadjes voor puja, rituele offertjes.

img_20180628_185956061_hdr

Tijdens een wandeling door onze buurt loop je regelmatig langs dit soort altaars op straat. ’s Morgens vroeg lopen vrouwen met een bord met bloemblaadjes, kleurpoeder, rijst, boterkaarsjes en wierook naar zo’n altaar om er een offer te brengen.