Op deze pagina vind je gebedspunten van Klaas en Dineke. Voor actuele gebedspunten vul dan het formulier in.

Waar kun je nu voor bidden?

– Gods zegen op het aangaan en versterken van relaties met achterban en kerken
– het werk van Klaas en Dineke. Klaas werkt aan een onderzoek over cultureel leiderschap onder de organisatie en haar lokale partners. Dineke werkt als ‘member care’/ledenzorg binnen de organisatie waarmee ze zijn verbonden.

Klaas en Dineke sturen maandelijks actuele gebedspunten op naar wie aangegeven heeft voor hen te willen bidden. Via het formulier kun je aangeven dat je gebedspunten wilt ontvangen.

Waar kun je voor bidden als we “op het veld” zitten?

Het is ingedeeld per dag, op deze manier kan je elke dag voor een ander onderwerp bidden. Het dagen idee komt van deze website.

Zondag: Voor de persoonlijke relatie van de zendeling met God
Dagelijks bijbellezen, gebedsleven, vervuld zijn met Gods Geest, evenwicht en geestelijke groei, overwinning over de boze en het eigen ik.

Maandag: Gezondheid en gevoelsleven van de zendeling
Aanpassing aan het klimaat, gezondheid waar ziektes heersen, veiligheid onderweg en thuis, overwinning bij eenzaamheid, depressie en ontmoediging.

Dinsdag: Familie en gezin
Ouders en andere familieleden, goede relatie met huwelijkspartner, kinderen, het gezin als een getuigenis in de andere cultuur, alleenstaande zendelingen.

Woensdag: Bekwaamheid van de zendeling om te communiceren
Taalstudie, voortdurende vordering in spreekvaardigheid, culturele aanpassing en werkelijk begrijpen wat er bedoeld wordt.

Donderdag: Taak van de zendeling
Onderwijs, prediking, getuigenis etc., vrijmoedigheid, open deuren, voorbereide harten en blijvende vrucht.

Vrijdag: Contact met de collega’s
Andere zendelingen, teamleden, kerkelijke leiders en medewerkers ter plaatse.

Zaterdag: Het land waarvoor de zendeling geroepen is
Regering en plaatselijke overheid, de politieke situatie, visa, een blijvende open deur, het bereiken van steeds meer steden en dorpen.

Wil je de volledige gebedsfolder downloaden, klik dan hier.